Velkommen til Øvre Staldvik

Mail oss: livst@online.no


Vi kan treffes på telefon : 74 33 57 35

Mobil:  Liv 970 47831 ellerVidar 99579906

 Epost: livst@online.no

For lokalmat: fjellburet@gmail.com
Liv og Vidar Tømmermo-Reitan

Staldvika

7893 Skorovatn