Velkommen til Øvre Staldvik
Inn på tunet

Vi har hatt IPT tilbud som gårdsbesøk og avlastning pr i dag, men innretter oss etter behov.


Ta kontakt så finner vi en løsning for ditt/deres behov og ønsker.